Centrumreglement

Het centrumreglement regelt de goede gang van zaken tussen het CVO, de lesgevers en de cursisten. Voor Creo zijn er momenteel nog 2 centrumreglementen, één voor campus Kortrijk en één voor campus Roeselare.

Via de volgende links kan je de reglementen raadplegen: 2018-2019 Centrumreglement Cvo Creo, campus Kortrijk en 2018-2019 Centrumreglement Cvo Creo, campus Roeselaree.

Voor sommige opleidingen wordt het centrumreglement nog aangevuld met een aantal opleidingsspecifieke afspraken. Deze kan je bij de betreffende opleiding terugvinden.