Vertrouwenspersoon

Als (kandidaat-)cursist is het mogelijk dat je niet tevreden bent over een dienst van Creo. Aarzel dan niet om ons dit te laten weten. Samen met onze medewerkers zoeken we zo snel mogelijk een oplossing voor uw probleem. 

Er bestaan verschillende wegen om bedenkingen kwijt te kunnen. We raden aan om in eerste instantie je problemen direct met de betrokkene zelf te bespreken. Indien je vindt dat dit niet kan, kan je bij de opleidingscoördinator of directeur terecht. Ideeën, wensen en voorstellen kunnen ook doorgegeven worden via de cursistenraad of de tevredenheidsbevragingen die tijdens de opleiding regelmatig worden afgenomen.

Wanneer je via bovenstaande kanalen geen bevredigende oplossing vindt, en je wil verdere stappen zetten om een verandering tot stand te brengen, dan kan je terecht bij een vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van Creo kan je onderaan vinden.

Als je een probleem aankaart, dan krijg je binnen de 7 dagen een ontvangstbevestiging, en wordt meegegeven tegen welke datum je een antwoord mag verwachten met het resultaat van de afhandeling van de klacht.

In de afhandeling van de klacht worden volgende fasen doorlopen: toewijzen van de klacht aan de verantwoordelijke, onderzoek en analyse van de klacht, eventueel uitwerken van corrigerende maatregelen en formuleren van antwoord.

De vertrouwenspersonen zijn:

Voor Campus Kortrijk:
Filip Samyn, 056/23 66 62, filip.samyn@creo.be.

Voor Campus Roeselare:
Lode Tyberghien, 051/26 11 94, lode.tyberghien@creo.be
Kathia Goddeeris, 051/26 11 94, kathia.goddeeris@creo.be