Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs

De overheid stelt een aantal voorwaarden, waaraan je als cursist moet voldoen om te kunnen starten in een opleiding van het volwassenenonderwijs.  Deze algemene voorwaarden kan je hieronder vinden.

Toelatingsvoorwaarden secundair volwassenenonderwijs

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je minimaal 16 jaar bent, of dat je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

De opleidingen van het studiegebied Algemene Vorming (tweedekansonderwijs) vormen een uitzondering: om hier toegelaten te worden, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je minimaal 18 jaar bent bij inschrijving. Als je inschrijft tussen 1 september en 31 december, dan moet je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 worden. 

Bijkomende voorwaarden per opleiding zijn mogelijk. Zo kan je in bepaalde modules pas instappen, nadat je met succes een voorgaande module hebt gevolgd (bij ons of in een andere opleidingsinstelling). 

Voor de opleiding Bakkerij in Creo campus Kortrijk moet je ook een recent medisch geschiktheidsattest bezorgen bij je eerste inschrijving.

Bekijk dus zeker de opleiding van je keuze voor meer gedetailleerde info.