Toelatingsvoorwaarden specifieke lerarenopleiding

De overheid stelt een aantal voorwaarden, waaraan je als cursist moet voldoen om te kunnen starten in de specifieke lerarenopleiding. Deze algemene voorwaarden kan je hieronder vinden.

Toelatingsvoorwaarden specifieke lerarenopleiding

Om als cursist toegelaten te worden tot de specifieke lerarenopleiding, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je minimaal 18 jaar bent bij inschrijving. Als je inschrijft tussen 1 september en 31 december, dan moet je ten laatste op 31 december van dat jaar 18 worden.

Verder moet je ook beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

  • een diploma van het secundair onderwijs
  • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig leerplan, van bachelor of van master
  • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's

Breng bij je eerste inschrijving dus zeker een kopie van je hoogst behaalde diploma mee!

In afwijking van bovenstaande toelatingsvoorwaarden, kan een cursist die geen diploma van secundair onderwijs behaald heeft, een door de Vlaamse Regering vastgelegd brugprogramma volgen.

Cursisten die geen diploma van secundair onderwijs behaald hebben, kunnen ook toegelaten worden op basis van een toelatingsproef.