Vrijstelling aanvragen

Misschien behaalde je al een relevant diploma, of heb je in een ander opleidingscentrum al een opleiding gevolgd, of heb je via je werk al de nodige ervaring opgedaan, waardoor je meent aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling voor het volgen van een bepaald opleidingsonderdeel (module). Je kan in dat geval een vrijstelling aanvragen bij de coördinator van de opleiding. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren, en dient gemotiveerd te worden. Het aanvraagformulier kan je bij de coördinator of in het secretariaat opvragen.

In het centrumreglement worden de verschillende mogelijkheden tot vrijstelling beschreven, en bij twijfel kan je ook terecht bij de coördinator van de opleiding of in het secretariaat.

Het is niet mogelijk om af te studeren op basis van een vrijstelling.