Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof (BEV) is het recht van werknemers om, met behoud van loon, op het werk afwezig te zijn om lessen te volgen. De duur van het verlof hangt af van het aantal uren dat je les volgt, en is beperkt tot 100 uur per schooljaar als je één of meerdere beroepsopleidingen volgt, en tot 80 uur per schooljaar als je een taalopleiding volgt. Staat de opleiding die je volgt op de lijst van knelpuntberoepen, of leidt de opleiding die je volgt tot jouw eerste diploma van secundair onderwijs, dan kan je tot maximaal 180 uur BEV opnemen.

Hieronder kan je de belangrijkste aandachtspunten vinden, maar neem zeker een kijkje op de site van het Betaald Educatief Verlof voor een volledige uitleg over je rechten en plichten bij het opnemen van Betaald Educatief Verlof. 

Let op: enkel contactonderwijs komt in aanmerking voor BEV, de uren afstandsonderwijs kun je niet als verlof opnemen. Het aantal uren dat je kan opnemen, kan je vinden op het startdocument educatief verlof. Je kan dit ook steeds navragen op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof. Vraag dus zeker vooraf of jouw opleiding recht geeft op educatief verlof.

Het BEV is een recht, wat betekent dat de werkgever verplicht is dit toe te kennen. Het is niet noodzakelijk dat er een verband is tussen de opleiding die je volgt en het werk dat je doet. Een lesuur van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) verlof.

Je vraagt het educatief verlof aan bij je inschrijving. De eerste les ontvang je dan je bewijs van inschrijving, dat je zo spoedig mogelijk bezorgt aan je werkgever.
Na elke periode van 3 maand, krijg je van het secretariaat een attest van aanwezigheid. Dit wordt opgemaakt aan de hand van de aanwezigheidslijsten die de docent/lector invult. Dit attest bezorg je ook zo spoedig mogelijk aan je werkgever.
Let op: per periode van 3 maand, mag je maximaal 10% ongewettigd afwezig zijn. Zoniet verlies je het recht op BEV gedurende een periode van 6 maand. Het is dus aan te raden om je afwezigheden steeds te wettigen. Enkel de onderstaande afwezigheden zijn gewettigd:

  • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
  • staking van het openbaar vervoer;
  • staking of ziekte van de leraar;
  • sluiting van de onderwijsinstelling;
  • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter;
  • om beroepsredenen op basis van een werkgeversattest door de werknemer afgeleverd aan de school;
  • klein verlet.

Bezorg dus zeker een attest als wettiging. Want een afwezigheid die mondeling of via mail wordt aangekondigd, is nooit een gewettigde afwezigheid.
Het BEV moet opgenomen worden tussen het begin en het einde van de opleiding.

Je kan niet voor alle opleidingen gebruik maken van educatief verlof. Een aantal opleidingen en/of modules worden uitgesloten van het recht op educatief verlof. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en kan je ook vinden op de site van het Betaald Educatief Verlof.