Economie - bedrijfsbeheer voor jongeren

Heb je een geniaal idee voor een winstgevende activiteit als zelfstandige?


Waag de sprong!


Hoewel … Welke garanties moet je inbouwen om jouw zaak te doen renderen? Hoe zorg je ervoor dat jouw klanten weten wie je bent? Welke administratieve stappen moet je zetten? En wat kost dat allemaal?

Leer stapsgewijs hoe je voorbereid aan de start komt.

 

EEN GOEDE ONDERNEMER IS EEN VOORBEREIDE ONDERNEMER!

 Zelfs al valt in september 2018 de verplichting voor het behalen van het getuigschrift bedrijfsbeheer weg, toch blijft de kennis hierover essentieel voor starters.

‘Een goede basiskennis bedrijfsbeheer blijft essentieel om met kans op slagen een onderneming te starten. En daarvoor is een gedegen vorming nodig.’ (Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO)

 

Ook voor personen met een bacheloropleiding is deze opleiding ten zeerste aan te raden voor start van een zelfstandig activiteit!

 

Creo biedt de opleiding bedrijfsbeheer aan in gecombineerd onderwijs:

-  een jaaropleiding: 4u voor jongeren vanaf 3de graad 3u contactonderwijs, 1 uur afstandsonderwijs

-  2-jarige opleiding voor jongeren: 2u/week contactonderwijs en afstandsonderwijs

Instapvoorwaarden 

Er zijn geen instapvoorwaarden.

Cursusinhoud

Volgende thema's komen in de opleiding bedrijfsbeheer aan bod:

 Starten als zelfstandige (voor- en nadelen eigen zaak, ondernemingscompetenties, sterkte-zwakteanalyse, rechten en plichten zelfstandige; handelaar-ambachtsman, beroepsuitoefeningsvoorwaarden, vestigingswet, huwelijksstelsels) 

 • Sociaal statuut 
 • Verzekeringen
 • Professionele raadgevers 
 • Ondernemingsvormen 
 • Vestigingsplaats: huren, kopen, leasen  
 • Reglementeringen en vergunningen (onder meer openingsuren, wet op de privacy, milieuwetgeving) 
 • Wet op marktpraktijken en consumentenbescherming 
 • Overheidssteunmaatregelen en subsidies 
 • Kredietvormen 
 • Basisbeginselen van boekhouden 
 • Kostprijsberekening en break-even 
 • Handelsdocumenten + handelsovereenkomsten (verloop koop; wettelijke bepalingen koopovereenkomst en factuur, percentberekening, factuur opstellen) 
 • Debiteurenbeheer 
 • BTW  
 • Marketing (concurrentieanalyse, commercieel handelen (verkoopgesprek) en marktonderzoek, voorraadbeheer) 
 • Oorzaken en gevolgen van faillissement 
 • Ondernemingsplan: beschrijvend luik  (het plan van je toekomstige zaak)
 • Ondernemingsplan: financieel luik  (het plan van je toekomstige zaak)
Bedrijfsbeheer
Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
Bedrijfsbeheer
van 21/09/2018 tot 20/03/2020
in Campus VTI Roeselare
vrijdag
14:50 - 16:30
Kosten: €265,00  Kosten: -