Computeroperator

In combinatie met aanvullende algemene vorming leidt het certificaat Computeroperator tot een diploma secundair onderwijs. In de beroepsspecifieke opleiding 'Computeroperator' je in te staan voor de goede werking van de informaticaprocessen. Je gebruikt en garandeert de beschikbaarheid van de fysieke (servers, disks, automaten, ...) en logische hulpmiddelen (software, diskruimte, vermogen, ...) die nodig zijn voor de werking van systemen voor informatica- en telecomproductie en -exploitatie van de onderneming.

Meer info over de opleiding Computeroperator

Lees meer