Excel - Deel 1

De cursus Excel is een perfecte cursus voor al wie graag aan de slag gaat met een Rekenblad. We beginnen met de basisbegrippen en de basis van Excel. We leren daarna de eenvoudige formules en functies die het rekenen met een rekenblad makkelijker maken. De opmaak van het rekenblad komt ook uitgebreid aan bod. We leren ook hoe we grafieken kunnen maken en hoe we voorwaardelijke opmaak kunnen toepassen. De cursus is ideaal voor beginners die alle basisleerstof binnen Excel willen beheersen.

Instapvoorwaarden 

Om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules, namelijk Aan de slag met ICT en E-communicatie, internet en online diensten.

Dit komt overeen met de basisbewerkingen kunnen uitvoeren op een computer.

Cursusinhoud

Volgende items komen aan bod:

  • Rijen en kolommen opmaken
  • Werkbladen benoemen, toevoegen en verwijderen
  • Tekst opmaken binnen Excel
  • Reeksen doorvoeren
  • Werken met eenvoudige functies
  • De functie ALS gebruiken
  • Grafieken maken
  • Opmaak toepassen binnen een rekenblad
  • Voorwaardelijke opmaak
  • Grafieken maken

Interesse in onze gevorderde module "Excel - Deel 2"?

Lees meer

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod ICT

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met deze ICT-module? Laat gerust je gegevens na.