2D AutoCAD 1

AutoCAD behoort tot de groep Autodesk en wordt wereldwijd gebruikt. De vraag naar mensen die met AutoCAD kunnen werken is groot. Tijdens sollicitaties wordt de kennis van AutoCAD gewaardeerd.  

Tijdens deze opleiding leren we je een tekening opbouwen in 2D vanaf de tekeningobjecten, het plaatsen van afmetingen en teksten, tot het afdrukken van het project. Hierbij worden bibliotheekelementen (blokken) gebruikt. 

Instapvoorwaarden 

Basisvaardigheden Windows: je kan mappen aanmaken en beheerst de Windows Verkenner. Je kan vlot een bestand openen. 

Voorkennis van tekenen met de computer is niet vereist. De kennis van andere tekenpakketten biedt wel voordelen. De opleiding wordt gegeven met AutoCAD 2016 (Release 20). 

Inhoud module

 • Instellen van een werkruimte (Workspace) 
 • Tekeningen bekijken (Zoom, Pan) 
 • Gebruik van de helpfunctie 
 • Gebruik van tekenhulp 
 • Instellen van lagen (Layers) 
 • Tekenen van objecten 
 • Aanpassen van getekende objecten 
 • Afdrukken van tekeningen 
 • Aanmaken en gebruik van bibliotheekelementen 
 • Plaatsen van afmetingen in functie van de uitvoering 
 • Plaatsen van aanwijzers 
 • Werken met tekst 
 • Werken met tabellen, gekoppeld aan de tekening 

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod ICT

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met deze ICT-module? Laat gerust je gegevens na.