NIEUWE LERARENOPLEIDNGEN VANAF ACADEMIEJAAR 2019-2020

NIEUW (!)

Geïnteresseerden voor de lerarenopleiding, kunnen het aanbod van de lerarenopleidingen in de regio West-Vlaanderen vanaf heden raadplegen op de site https://edu-leraar.be  Je vindt er concrete informatie over de verschillende lerarenopleidingen met contactpersonen, data van infomomenten  en dergelijke meer. 

De structuur van de lerarenopleidingen wordt hervormd vanaf september 2019.  

Cursisten SLO werken vanaf 19-20 de opleiding verder af aan hogeschool VIVES of KU Leuven.

1. De nieuwe lerarenopleidingen voor zij-instromers georganiseerd in het hoger onderwijs zullen bestaan uit:  


- de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs: 90 studiepunten aan hogeschool VIVES

- de verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs: 60 studiepunten aan hogeschool VIVES

- verkorte educatieve master voor secundair onderwijs: 60 studiepunten aan KU Leuven campus Kortrijk

Nog vragen? 

Raadpleeg de site https://edu-leraar.be voor alle informatie over het aanbod in de regio.

Bekijk de Frequently Asked Questions van de associatie KU Leuven. 

2. Integratie van de huidige  Specifieke Lerarenopleiding aan de Centra voor Volwassenonderwijs in  de hogescholen en/of universiteit. 

Cursisten die tegen september 2019, 15 studiepunten hebben behaald in de SLO, kunnen de opleiding in een overgangsperiode nog afwerken tot juni 2021. De opleiding in afbouw zal aan een universiteit (KU Leuven campus  Kortrijk) of hogeschool (VIVES) georganiseerd worden en niet langer aan een cvo. Uiteraard blijven alle diploma’s van de specifieke lerarenopleiding (SLO) ook na september 2019 geldige studiebewijzen om een onderwijsopdracht op te nemen.

Fotocollage
C Slo Wolk

Wat zijn je tewerkstellingskansen in het onderwijs? 

Volgens het meest recente arbeidsmarktrapport zijn de prognoses voor tewerkstelling in het secundair onderwijs vanaf 2018 positief. In 2022-2023 wordt een aanwervingsbehoefte van 3.443 voltijdse krachten voorspeld wat maar liefst 35% meer is in vergelijking met het schooljaar 2014-2015.  Die stijging is vooral te wijten aan een grotere doorstroming van leerlingen vanuit het basisonderwijs.