Infomomenten

Ben je geïnteresseerd om de Specifieke Lerarenopleiding te volgen? Dan word je verwacht op één van de vele infomomenten die vóór de start van ieder semester worden georganiseerd. De infomomenten vormen een onderdeel van onze toestroom-, instroom en -doorstroombegeleiding. Tijdens de algemene infomomenten word je geïnformeerd over het opleidingsaanbod en tal van aspecten van het studieverloop. Je ontvangt belangrijke informatie over je onderwijsbevoegdheid en je krijgt de nodige uitleg om achteraf je traject te kunnen uitstippelen. De infomomenten duren ongeveer een uur waarna er kans is tot vraagstelling.

Trajecten

  • Nog geen voorkeur voor een traject: volg een algemeen infomoment. 
  • Voorkeur voor Flextraject of afstandstraject: algemeen infomoment.
  • Je bent al tewerkgesteld als leraar maar nog niet gestart met de lerarenopleiding: volg een algemeen infomoment. 
  • Je bent tewerkgesteld als leraar en je hebt al DCA gevolgd: woon een LIO-infomoment bij.
  • Je hebt een diploma hoger onderwijs en je voorkeur gaat naar een voltijdse dagopleiding: infomoment éénjarig traject.

Vrijstellingen

Je wil meer weten over de vrijstellingsprocedure. Woon een infomoment bij en raadpleeg www.slovrijstellingen.be

Eindstage

Je wil  het volgende semester de eindstage aanvatten: woon dan het infomoment van de module Didactische Competentie Stage (DCS) bij.