Communicatie en Overleg

De cursist oefent in deze module van 6 studiepunten vaardigheden en gespreksvormen om op een opbouwende manier te communiceren met de verschillende partners in het onderwijs (leerlingen, collega's, directie, ouders, externen, …). Indien je de module combineert met Begeleiding kun je een geclusterde stageopdracht nl. een diversiteitsstage uitvoeren. Meer weten? Raadpleeg dan de opleidingsbrochure.

Slo Vakdidactiek5