Didactische Competentie Oefenlessen

De cursist breidt  in deze module van 10 studiepunten zijn basisvaardigheden in verband met het opzetten van krachtige leeromgevingen uit. Nadruk ligt op evaluatie, vakoverschrijdend werken, en integratie van de vakdidactiek. De module volgt op DCP. Meer weten? Raadpleeg dan de opleidingsbrochure.

Als je online inschrijft voor DCO, gaat het altijd om twee lesmomenten bv. een volledige maandag, een volledige zaterdag (met zoveel mogelijk les in de voormiddag) of twee weekavonden.


Slo Dca4