Didactische Competentie Praktijkinitiatie

De cursist verwerft presentatievaardigheden, leert didactische werkvormen en onderwijsmiddelen hanteren. Begrippen en kaders vanuit DCA worden geconcretiseerd. De module volgt op DCA en omvat 10 studiepunten. Meer weten? Raadpleeg dan de opleidingsbrochure.

Slo Vakdidactiek3

Opgelet: als je online inschrijft voor DCP, gaat het altijd om twee lesmomenten bv. een volledige maandag, een volledige zaterdag (met zoveel mogelijk enkel les in de voormiddag) of twee weekavonden.