Didactische Competentie Praktijkinitiatie

De cursist verwerft presentatievaardigheden, leert didactische werkvormen en onderwijsmiddelen hanteren. Begrippen en kaders vanuit DCA worden geconcretiseerd. De module volgt op DCA en omvat 10 studiepunten. Meer weten? Raadpleeg dan de opleidingsbrochure.

Slo Vakdidactiek3

Opgelet: als je online inschrijft voor DCP, gaat het altijd om twee lesmomenten bv. een volledige maandag, een volledige zaterdag (met zoveel mogelijk enkel les in de voormiddag) of twee weekavonden.

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
DCP
van 05/02/2019 tot 22/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
dinsdag & donderdag
18:00 - 21:30
Kosten: €180,00  Kosten: €32,00 
DCP
van 09/02/2019 tot 22/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
zaterdag
08:30 - 16:30
Kosten: €180,00  Kosten: €32,00