Groepsmanagement

De cursist verwerft in deze module van 4 studiepunten naast kennis en inzicht in het creëren van een positief leef- en werkklimaat in klas en school ook inzicht in het eigen pedagogisch functioneren. Deze module kan je eventueel nog combineren met de eindstage DCS. Meer weten? Raadpleeg de opleidingsbrochure