Hoe is de opleiding georganiseerd?

Praktijkgerichte opleiding met een geïntegreerd opleidingsconcept

C Slo Schema

Aan de hand van het onderstaand programma kan je zelf je traject/programma voor het volgend semester uitstippelen. Gelieve de aanwijzingen bij het programma in functie van een vlotte overgang naar het hoger onderwijs in acht te nemen.

De lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 theorie en 30 praktijk. De praktijkcomponent omvat opleidingspraktijk (praktijk binnen de opleiding) en preservicepraktijk (in de stageplaats). Er wordt in de opleiding gekozen voor een geïntegreerd opleidingsconcept waarin theoretische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen worden afgewisseld en aan mekaar worden gekoppeld. Je verwerft kennis, vaardigheden en attitudes via een combinatie van contact - en afstandsonderwijs (gecombineerd onderwijs) en uiteraard ook via de preservicetraining of inservicetraining. 

Onder preservicetraining wordt verstaan: de praktijkcomponent van een lerarenopleiding die men uitvoert los van een eventuele job in het onderwijs. Dit zijn alle vormen van 'gewone' stage in een school, centrum, instelling. Onder inservicetraining wordt verstaan: de praktijkcomponent van een specifieke lerarenopleiding die men vervult als personeelslid van een school, centrum of instelling. Het gaat hier over een leraar- in-opleidingsbaan (LIO-baan).

Je kiest van bij de start een vaste stageplaats. Tijdens de introductiesessie word je wegwijs gemaakt hoe je een stageplaats kunt aanvragen. De preservicetraining bestaat uit een onderdompeling in het beroep van leraar. Je leert de taken van een leraar uitoefenen o.a. door het vervullen van stageopdrachten op microniveau in klasverband (van observeren over participeren tot zelfstandige stage) maar ook door het uitvoeren van mesotaken (zoals het bijwonen van vergaderingen, meewerken aan projecten, ...).

Het opleidingsmodel

Vanuit het beroepsprofiel van de leraar secundair onderwijs heeft de Vlaamse Overheid vastgelegd wat we mogen vragen van een beginnend leerkracht. Dit is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die vervat zijn in de zogenaamde basiscompetenties van de startende leraar.

Het opleidingsmodel van de SLO bestaat uit 10 modules met daarin telkens een onderscheid tussen theorie, opleidingspraktijk en preservicepraktijk.

C Slo Ss

Opleidingsbrochure