Eindstage (module DCS)

De presentatie van het  infomoment van vrijdagavond 30 november 2018 voor de eindstage,  kun je hieronder raadplegen. Hieronder vind je de presentatie voor het tweede semester van 2018-2019.

De presentatie van het infomoment van vrijdagavond 24 mei 2019 om 18 u zal na het infomoment hier ter beschikking worden gesteld.

Stageaanvraag (enkel in West- en Oost-Vlaanderen)

Procedure 1 Scholen die opgenomen zijn in Lerarenstage.be

Voor een stageplaats in het secundair onderwijs wordt de stage aangevraagd op Lerarenstage.be . Je kunt hier ook alle secundaire scholen raadplegen die ingestapt zijn in Lerarenstage.be

  • Contactdag scholen secundair onderwijs: Om de stagescholen de kans te bieden de stagiairs van de lerarenopleidingen gezamenlijk te verwelkomen, worden elk schooljaar enkele introductiemomenten georganiseerd. De lerarenopleidingen engageren zich ertoe de stagiairs op deze momenten lesvrij te maken. De introductiemomenten in 19-20 gaan door op  dinsdag 8 oktober 2019 (voor het eerste semester!), dinsdag 10 december 2019,  vrijdag 31 januari 2020 en maandag 9 maart 2020.

Je neemt na goedkeuring van je stage zelf contact op met de verantwoordelijke van de stageplaats om je aanwezigheid op de contactdag te bevestigen.

Via deze bevestiging kan je het tijdstip en plaats van afspraak voor de contactdag navragen bij de verantwoordelijke van de stageplaats.

Procedure 2

Voor de scholen die niet opgenomen zijn in Lerarenstage.be (sommige scholen van het Go!, volwassenenonderwijs,hoger onderwijs, ... ), neem je contact op met de directie met de vraag om bij een mentor (met bewijs pedagogische bekwaamheid) stage te lopen en je overhandigt alvast deze brief.

Documenten voor de eindstage 2de semester 2018-2019

De documenten die je hieronder kan downloaden, gebruik je enkel wanneer je stage loopt in de SLO in het tweede semester van 2018-2019. Sommige bijlagen zal je meermaals nodig hebben en /of dienen nog met de nodige informatie te worden aangevuld. De bijlagen die je nodig hebt vóór je met de stage begint, kan je hier afzonderlijk downloaden. De documenten die je nodig hebt tijdens de stage, kan je downloaden op Smartschool vanaf maandag 4 februari 2019. Een papieren versie van de stagebundel en de bijlagenbundel kan je verkrijgen aan het onthaal van Creo Kortrijk tijdens de openingsuren.

Stageovereenkomst

Voor alle katholieke secundaire scholen wordt er gewerkt met raamovereenkomsten. Dit is niet altijd het geval als een cursist stage loopt in het gemeenschapsonderwijs, provinciaal onderwijs of stedelijk onderwijs, noch in het hoger onderwijs, een centrum voor basiseducatie ...

De individueel af te sluiten stageovereenkomst geldt voor maximaal één schooljaar en wordt in drievoud ondertekend (één exemplaar voor de stageplaats, één voor de stagiair en één voor Creo Kortrijk. Afhankelijk van de aard van de stage wordt ook een risico-analyse en werkpostfiche ingevuld door de stageplaats. De stagiair geeft de documenten af in Creo.