Leraar worden en leraar zijn

In Vlaanderen zijn er  tot op heden twee opleidingswegen om leraar te worden nl. via de bacheloropleidingen en via de Specifieke Lerarenopleidingen (SLO's) georganiseerd door CVO's, universiteiten of hogescholen. 

De SLO bouwt verder op je reeds verworven vak- of beroepskennis. Indien je over voldoende nuttige ervaring, een diploma secundair of hoger onderwijs (hogeschool en/of universiteit) beschikt, kan je via  de SLO gaan lesgeven in je eigen vak- of beroepsspecialiteit. De SLO is een pedagogisch-didactische opleiding. 

Zoals elders op deze website wordt toegelicht, gaan de nieuwe hervormde lerarenopleidingen van start in september 2019 in het hoger onderwijs nl. aan de universiteit (KU Leuven campus Kortrijk) of aan de hogeschool (VIVES). Cursisten in opleiding kunnen de  SLO nog afwerken tot september 2021. 

Meer info over de overgangsmaatregelen en de nieuwe lerarenopleidingen vind je op de site van de associatie van KU Leuven.

Het diploma dat je behaalt in de SLO, is dat van leraar secundair onderwijs. Creo werd net zoals de universiteiten en hogescholen gevisiteerd en behaalde  in 2012 een positief visitatierapport.

Met het diploma van leraar kan je in de eerste plaats terecht in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs maar ook in het deeltijds kunstonderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs, een centrum voor basiseducatie of het hoger onderwijs.  Ook wie vorming en training geeft buiten het onderwijs, kan terecht in de SLO. Waar je tewerkgesteld zal worden als leraar heeft deels te maken met je eigen keuze maar hangt ook af van je verworven bekwaamheidsbewijzen en of competenties.


Welke vakken mag ik geven?

Meer informatie vind je terug in de databank van de bekwaamheidsbewijzen

Hoeveel zal ik verdienen? 

Alle info over je loon kun je terugvinden op de site van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Hoe start ik mijn loopbaan in het onderwijs?

Nuttige informatie over solliciteren in het onderwijs én de uitbouw van je onderwijsloopbaan.

Het tijdschrift Klasse bevat een schat aan informatie voor zowel de startende als de ervaren leraar.

Fotocollage