Stap 1 Informeer je

Met dit traject kan je op één schooljaar het diploma van leraar behalen. Alle modules worden in voltijds dagonderwijs aangeboden. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 30 cursisten per schooljaar.

Voor wie?

Het eenjarig traject is voorbehouden voor wie een diploma hoger onderwijs bezit zoals professionele, academische bachelors, masters of daarmee gelijkgesteld.  Ook gegradueerden van het hoger beroepsonderwijs kunnen terecht in dit traject.

Dit intensieve traject kies je best als je (nog) niet werkt of loopbaanonderbreking geniet, zodat je je volledig kunt richten op de opleiding. Ben je jonger dan 25 jaar, dan behoud je het statuut van student en dus ook je recht op kinderbijslag.

Ben je werkloos, informeer je dan zeker bij de VDAB/ RVA i.f.v. de leraar als knelpuntberoep. 

In de folder vind je meer praktische uitleg. Je vindt er tevens de kostprijs:

  • het inschrijvingsgeld: dit bedraagt 1,50  euro per lestijd met een maximum van 600 euro 
  • voor volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld zie Vermindering inschrijvingsgeld

extra-kost: alle kosten zijn hierin inbegrepen zoals schriftelijk studiemateriaal, Smartschoolaccount, ...)

Via de databank van de bekwaamheidsbewijzen kun je terugvinden welke vakken je kunt geven. Tijdens infomomenten wordt hierop ingezoomd. 

Het traject volgt een vast opleidingsprogramma en gaat overdag door.  Op basis van de kalender die je ontvangt tijdens de startweek, zal je merken dat er ook momenten ingelast worden voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Sommige weken zijn voorbehouden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten op de stageplaats.  Zo krijg je de kans om jouw kennis en vaardigheden meteen in de praktijk toe te passen.

Je volgt les in kleine groepen. Via een grote variatie aan interactieve werkvormen ondervind je hoe het is om in een klas voor een groep te staan. De lectoren begeleiden jou op pedagogisch-didactisch vlak om jouw talenten aan te boren en jouw verbeterpunten aan te pakken.
Afgestudeerden kunnen met hun diploma aan de slag binnen en buiten het onderwijs. Je bent immers gegeerd op de arbeidsmarkt om je sterk getrainde basisvaardigheden: communicatieve vaardigheden, informatie verwerven en
verwerken, doeltreffend omgaan met ICT, presentatievaardigheden... 

Meer weten? Raadpleeg de opleidingsbrochure.

Emeline Delepierre, bedrijfsvertaler-tolk en cursist 2015-2016 

Img 0358

Ik schreef me vorig jaar in voor de specifieke lerarenopleiding in Creo en dat heb ik me nog geen enkel moment beklaagd! Doorheen het schooljaar heb ik zoveel nieuwe dingen geleerd en heel toffe mensen leren kennen. Het leuke aan de opleiding is dat je je eigen traject kan samenstellen. Ga je voor assistent van de klassenleraar? Verkies je een alternatieve opdracht? Doe je liever stage in het volwassenonderwijs? Het kan allemaal! Doorheen de opleiding word je natuurlijk zeer goed begeleid door verschillende lectoren. De lectoren staan dicht bij de cursisten, wat maakt dat alles persoonlijker wordt. Je krijgt de kans om zoveel mogelijk ervaring op te doen in het werkveld. Natuurlijk gaat dit stapsgewijs en wordt er eerst geoefend in de klas in kleine groepjes. Zo kan je op je eigen tempo groeien. De specifieke lerarenopleiding deed me openbloeien tot een enthousiast, extravert en open persoon. 

Astrid Verplancke, cursist 2015-2016, leraar het deeltijds kunstonderwijs

In het KASK in Gent kreeg ik in mijn opleiding als illustrator een enorme bagage creatief geweld mee. Naar verloop van tijd begon het te prikkelen om die passie door te geven aan jongeren die in kunst en cultuur willen duiken. In de scouts leerde ik wel met grotere groepen omgaan, spelen organiseren, samenwerken, en nog veel meer, maar bepaalde basiscompetenties als leerkracht ontbraken nog.

Tijdens de opleiding in het CVO werd ik intensief begeleid in mijn groei tot leraar. 
In het tweede semester viel de theorie als één geheel samen met de praktijk op mijn stagescholen in het DKO en KSO.
Hoewel ik een heel gevoelsmatig persoon ben, leerde ik al snel dat structuur invoeren en doordachte werkvormen inzetten uitstekend blijken te zijn in een klas.
Ook leiderschap, ordehantering, evalueren, communiceren en begeleiden zijn sleutelwoorden waaruit ik heel wat ervaring kon putten. 
Het was een intensief en leerrijk jaar waar ik binnenkort de vruchten zal mogen van plukken.

Organisatie traject