Kies voor werkplekleren!

Ben je al tewerkgesteld in het onderwijs? Dan kun je de helft van je opleiding volgen via het LIO-traject. LIO staat voor Leraar in Opleiding. Het LIO-traject telt 5 van de 10 modules (27 van de 60 studiepunten) en wordt gekenmerkt door werkplekleren. Het traject loopt over één schooljaar. De minimale totale duur van de lerarenopleiding bedraagt anderhalf jaar. 

Het LIO-traject start in september. De andere vijf modules volg je in het Flextraject of Online Afstandstraject. LET OP: je dient eerst de module DCA al gevolgd te hebben! 

Neem de info door via 'Voor wie? '. Afhankelijk van je vooropleiding en/of nuttige ervaring zijn er andere mogelijkheden en toelatingsvoorwaarden.

In het LIO-traject word je gestimuleerd om stapsgewijs het competentiegericht leren in je eigen lespraktijk inhoud en vorm te geven. 

Er worden een aantal contactmomenten in VIVO gepland (voor de uitwerking van thema's, de uitwisseling van ervaringen,...). Je krijgt van daaruit ook opdrachten mee en wordt hierin gecoacht op de werkvloer. Elke LIO-cursist heeft een persoonlijke LIO-begeleider. Deze begeleider komt minimaal 4 keer op werkplekbezoek. Een LIO-baan is enkel mogelijk in West- of Oost-Vlaanderen. Na de observatie van lesmomenten, volgt telkens een uitgebreid coachingsgesprek. Deze ondersteuning is complementair aan de ondersteuning die de school zelf via de mentor-coach/ de vakmentoren/ het directieteam aanbiedt. De begeleiding gebeurt dus op maat rekening houdend met de eigen leervragen van de LIO, al eerder verworven competenties en specifieke verwachtingen vanuit de plaats van tewerkstelling. Door de specifieke aanpak is het LIO-traject een echte aanrader voor wie aan de instapvoorwaarden voldoet! 

Via de databank van de bekwaamheidsbewijzen kun je terugvinden welke vakken je kunt geven. Tijdens infomomenten wordt hierop ingezoomd. 

Ga na of je voldoet aan alle voorwaarden (zie ook de opleidingsbrochure)

  • Je hebt reeds de module DCA gevolgd (zie ook bij stap 3 stel je traject samen)
  • Je bent tewerkgesteld in een secundaire school of een school voor buitengewoon secundair onderwijs of een centrum voor deeltijds onderwijs of een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor basiseducatie of een instelling voor deeltijds kunstonderwijs of een instelling met een HBO5-opleiding verpleegkunde. Het LIO-traject kan niet gevolgd worden met een job in het hoger onderwijs.
  • Het centrum, de instelling of de school van tewerkstelling is bereid een LIO-baanovereenkomst af te sluiten met Creo en de LIO-cursist;
  • Je hebt minstens een deeltijdse opdracht op jaarbasis (minimaal 9/20). Voor de concrete berekening zie opleidingsbrochure. In deze opdracht geef je ook theoretische lessen. Als je dus bijvoorbeeld enkel stagebegeleiding verzorgt, kan je niet in een LIO-baan stappen.

Woon een LIO-infomoment bij. Zijn de infomomenten voorbij, neem dan contact op met ingrid.deweder@cvovivo.be

Lees meer