Je bezit geen diploma secundair onderwijs

Dit betekent  o.a. dat je als je BSO hebt gevolgd, geen 7de jaar met vrucht hebt voltooid.  Het  is ook mogelijk dat je deeltijds beroeps secundair onderwijs  of de leertijd hebt gevolgd, maar dat je geen diploma secundair onderwijs hebt behaald. Je hebt misschien vroeger de 4de graad verpleegkunde gevolgd maar geen diploma secundair onderwijs behaald…

Voldoende nuttige ervaring

Je moet beschikken over nuttige ervaring: indien je hoger secundair onderwijs hebt gevolgd, moet je minstens drie jaar nuttige ervaring bezitten om te kunnen lesgeven in de specialiteit van het vak dat je wil je geven.  Indien je enkel lager secundair onderwijs hebt gevolgd is dat minstens zes jaar nuttige ervaring. Kun je die ervaring niet voorleggen, dan kun je die eventueel nog verwerven terwijl je de lerarenopleiding volgt.  Je moet hierin wel realistisch zijn. Om les te geven zonder diploma secundair onderwijs in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, dien je immers over voldoende praktijkervaring te beschikken!  De vakken die je mag geven, kun je zelf opzoeken via de databank van de bekwaamheidsbewijzen


Het brugprogramma gevolgd hebben of ervan te zijn vrijgesteld

Instappen in de lerarenopleiding betekent dat je ofwel geslaagd bent voor het brugprogramma nl. Opstap Taalvaardigheid en Opstap Algemene Vorming OFWEL dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef tot de SLO. 

De lessen van het brugprogramma worden door ons centrum wegens onvoldoende cursisten niet meer georganiseerd. De vrijstellingsproeven gaan door in juni en september. Voor de data van de vrijstellingsproeven verwijzen we naar de folder. Als  je slaagt voor beide modules, kan  je starten met de eigenlijke Specifieke Lerarenopleiding. 

Let op: in januari 2019 worden er geen proeven meer georganiseerd wegens de hervorming van de lerarenopleidingen.

Voorbereiding proeven brugprogramma

De volgende proef vindt plaats op maandag 18 juni 2018 om 18 u  of op woensdag 4 september 2018 om 18 u.  Gelieve het secretariaat wel op voorhand te verwittigen als je wenst deel te nemen.

Opstap Taalvaardigheid

Ben jij enthousiast en 'gebeten' om jongeren te begeleiden in het ontwikkelen van competenties eigen aan je vakgebied en in hun algemene ontwikkeling? Dan zal je het ermee eens zijn dat je communicatief vaardig moet zijn. Je moet goed uit je woorden komen, jongeren kunnen helpen in de manier waarop zij met elkaar binnen de school en daarbuiten omgaan. In de module opstap Taalvaardigheid komen de verschillende vaardigheden aan bod die je nodig hebt om een 'goede' leraar te worden.

Opstap Algemene Vorming

Een leraar in het secundair onderwijs draagt bij tot de algemene ontwikkeling van jongeren. Jongeren van nu, worden met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Je zal ze moeten voorbereiden op vaardigheden van de 21ste eeuw en hierin zelf vaardiger worden.

Welk traject?

Indien je slaagt voor het brugprogramma, kun je rechtstreeks instappen in de lerarenopleiding. Je kiest voor het Flextraject. Als je al tewerkgesteld bent als leraar en je voldoet aan een aantal voorwaarden (o.a. DCA gevolgd), dan kan je voor 5 van de 10 modules instappen in het LIO-traject dat gekenmerkt wordt door werkplekleren. De andere modules volg je in het Flextraject.

Minimale duur: anderhalf jaar indien tewerkgesteld als leraar of  twee jaar in het Fextraject. Wees hierin echter realistisch. Spreiding over meerdere jaren is mogelijk binnen een redelijke termijn (5 jaar). Wegens de hervorming, kan je de opleiding nog afwerken tot juni 2021 in de SLO.

"Verder wil ik iedereen een dikke pluim geven over de organisatie, realisatie, ondersteuning en begeleiding van de SLO. Ik herinner mij nog op het eerste infomoment dat ik buiten kwam met een idee van "wat was dat allemaal, heb er niks van begrepen, ga ik dit wel kunnen, enz." en nu 3 jaar later ben ik afgestudeerd. Het volledige traject heb ik zonder diploma secundair onderwijs afgelegd. Dit is iets dat je niet kan halen wanneer de ondersteuning en de inzet van de lectoren niet optimaal is. Een welgemeende proficiat aan het volledige SLO-team. " juni 2015

Flextraject

Indien je vrijgesteld bent van het brugprogramma.

Lees meer 

LIO-traject

Zeker eerst starten in het Flextraject.

Lees meer