Je bezit een diploma hoger onderwijs

Je behaalde een bachelordiploma, masterdiploma of gelijkaardig diploma (graduaat, licentiaat) of een doctoraat.

De SLO bereidt je voor op diverse mogelijkheden in het onderwijs (buitengewoon, gewoon secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs).

Indien je voorkeur uitgaat naar het werken met laaggeschoolde volwassenen (bv. in een centrum voor basiseducatie of een andere opleidingsinstelling), heb je de mogelijkheid om binnen elk traject een aantal specifieke inhouden ( via zelfstudie, praktijkopdrachten, ...) gericht op lesgeven aan laaggeschoolde volwassenen, te volgen.

Welke vakken mag ik geven?

De vakken die je mag geven, kun je zelf opzoeken via de databank van de bekwaamheidsbewijzen Je kunt opzoeken van diploma naar vak en van vak naar diploma. Vind je je diploma niet terug in de databank, dan is het mogelijk dan je moet zoeken van vak naar diploma. Je zoekt dan onder ten minste master + BPB (bewijs pedagogische bekwaamheid) of ten minste bachelor + BPB. Het is mogelijk dat je voor (een) bepaald(e) vak(ken) met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs aan de slag gaat als je het diploma van leraar bezit. Voor bepaalde diploma's is dat steeds het geval bv. ergotherapie, logopedie. Met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs is de verloning dezelfde als met een vereist bekwaamheidsbewijs. Het is ook mogelijk om met dit bekwaamheidsbewijs vast benoemd te worden.

Wil je echter een volledig ander vak geven of je onderwijsbevoegdheid uitbreiden van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs naar een vereist bekwaamheidsbewijs, dan kun je o.a. terecht bij onze partner VIVES.
Mocht je hierover vragen hebben, contacteer dan Stéphanie Van Marcke

Welke trajecten?

Je hebt met een diploma hoger onderwijs de keuze tussen verschillende trajecten.

  • Ben je vooral 's avonds beschikbaar, eventueel op maandag overdag of in het weekend? Dan kies je voor het Flextraject.
  • Leer je graag op je eigen tempo en ben je voldoende zelfsturend, dan kun je voor 5 van de 10 modules het Afstandstraject volgen. De andere modules volg je dan in het Flextraject of indien je al tewerkgesteld bent in het LIO-traject.
  • Ben je overdag beschikbaar? Kies dan voor het éénjarig traject.
  • Als je al tewerkgesteld bent als leraar en je voldoet aan een aantal voorwaarden (o.a. minstens een halftijdse lesopdracht), dan kan je voor 5 van de 10 modules instappen in het LIO-traject dat gekenmerkt wordt door werkplekleren. De andere modules volg je in het Flextraject of het afstandstraject.

Minimale duur: één jaar in het éénjarig traject, anderhalf jaar indien tewerkgesteld als leraar of twee jaar in het Flextraject. Spreiding over meerdere jaren is mogelijk tot maximaal juni 2021.