Diploma secundair onderwijs

TSO of BSO met 7de jaar

Je moet beschikken over nuttige ervaring: indien je hoger secundair onderwijs hebt gevolgd, moet je minstens drie jaar nuttige ervaring bezitten om te kunnen lesgeven in de specialiteit van het vak dat je wil je geven. Kun je die  ervaring  niet voorleggen, dan kun je die eventueel nog verwerven terwijl je de lerarenopleiding volgt.  Je moet hierin wel realistisch zijn. De vakken die je mag geven, kun je zelf opzoeken via de databank van de bekwaamheidsbewijzen Je kunt opzoeken van diploma naar vak en van vak naar diploma.

Wil je echter een volledig ander vak geven, dan kun je o.a. terecht bij onze partner VIVES

Mocht je hierover vragen hebben, contacteer dan Stéphanie Van Marcke

ASO-diploma

Als je ASO hebt gevolgd (en je hebt geen enkele nuttige ervaring in een bepaalde specialiteit),  dan raden we aan om een geïntegreerde lerarenopleiding te volgen nl. een bachelor secundair onderwijs. Er zijn verschillende hogescholen die deze opleiding aanbieden. Je kiest twee vakken waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil hebben. Sommige hogescholen zoals bv. VIVES in Brugge/Torhout bieden de mogelijkheid om het diploma in avondonderwijs te verwerven


Welk traject?

Je kiest voor het Flextraject. Als je al tewerkgesteld bent als leraar en je voldoet aan een aantal voorwaarden (o.a. DCA gevolgd), dan kan je voor 5 van de 10 modules instappen in het LIO-traject dat gekenmerkt wordt door werkplekleren. De andere modules volg je in het Flextraject.

Minimale duur: anderhalf jaar indien tewerkgesteld als leraar of  twee jaar in het Fextraject. Spreiding over meerdere jaren is mogelijk tot maximum juni 2021 omwille van de hervorming van de lerarenopleiding.

Flextraject

Eventueel ook een deel in het afstandstraject

Lees meer