Interieurbouwer

De opleiding Interieurbouwer is een volwaardige theoretisch-technische opleiding in het gebied van de houtbewerking. De volledige opleiding duurt 480 lestijden. 

Samengevat omvat deze opleiding: 

  • het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen
  • het instellen, omstellen, bewerken, vergaren en afmonteren van onderdelen voor interieurelementen 
  • het bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw
  • het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten,... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.
C Tec Interieur
F Houtjpg

Basis houtbewerking

In deze module leer je het organiseren en het plannen van de werkzaamheden in houtbewerking. Er wordt verwacht een  volgorde van bewerkingen op te stellen, een stukkenlijst, werktekening en een planning te maken over het gehele project. Verder wordt deze planning opgevolgd aan de hand van een vorderingsstaat. Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de controle, transport en opslag van de grondstoffen en materialen. Ook komen de leerinhouden aan bod voor het uitvoeren van houtbewerking met houtbewerkingsmachines. Het instellen en het veilig gebruiken van deze machines zijn hier essentieel. Ook manuele houtbewerking door middel van het hanteren van manueel (elektrisch) gereedschap, handgedreven houtbewerkingsmachines en de bijhorende technieken komen aan bod in deze module. Daarnaast leer je in deze module het samenstellen van een constructie met houten elementen. In deze module komen een aantal vastgelegde (klassikale) projecten aan bod: bv. klapschraag, bijzettafeltje. Daarna kan een eigen eenvoudig project voorgesteld worden. Hiervoor komt bv. in aanmerking: hor, juwelenkistje, dienblad,...

Interieurelementen plaatmateriaal

Hierbij wordt vertrokken vanuit een vrijstaand element hetwelke niet in relatie staat met andere delen of gehelen. Deze  elementen worden overwegend vervaardigd uit plaatmateriaal (hpl, melamine, fineer …). De verschillende soorten plaatmateriaal, beslag en afwerkingsvormen kunnen hierbij aan bod komen. De nadruk wordt gelegd op het vervaardigen, het samenstellen en het afwerken van het element. Je leert hierbij je eigen werkzaamheden te plannen, en een logische werkvolgorde aan te houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele vereisten, waar oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking centraal staan. Er wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid, gezondheid, hygiëne, transport en opslag van goederen alsook het welzijn en de kwaliteit.Ook hier kan een project voorgesteld worden in overeenstemming met het leerplan: komen bv. in aanmerking: bureauelement, dressoir, schoenkast, tafel,...

Interieurprojecten

Hierbij wordt vertrokken van gehelen die in relatie staan tot elkaar. Er wordt extra aandacht geschonken aan de richting van de vezel- of printstructuren, de opbouw en aanbouw van de verschillende elementen, de manier van samenstellen en eventuele verlijming en verbindingsmiddelen, alsook het nodige beslag. Het vermijden van complicaties bij de plaatsing van  interieurinrichtingen wordt nadrukkelijk behandeld: plinten, toestop, ophangsystemen, demonteerbare beslagen, warmteafvoerkanalen, voorzieningen voor elektriciteit en sanitair en het koppelen van elementen. Ook hier kan een project voorgesteld worden in overeenstemming met het leerplan: komen bv. in aanmerking: keukens, dressings, wandkasten,...

Plaatsing interieurprojecten

In deze module leer je interieurprojecten - zoals keukens dressings, wandkasten - plaatsen. Je leert hierbij de eigen werkzaamheden te plannen, op te meten, uit te passen, te verankeren met het gebouw of eventuele andere elementen, en hierbij de aansluitingen naar de muren en het plafond te verzorgen. Zowel staande opstellingen als hangende opstellingen komen aan bod. Ook wordt extra aandacht geschonken aan de afwerking waarbij rekening wordt gehouden met de  andere beroepen betrokken bij interieurprojecten zoals; schilder, elektricien, loodgieter, steenkapper, enz. Een logische werkvolgorde wordt hierbij aangehouden bij de uit te voeren plaatsing, rekening houdend met de actuele vereisten, oog voor detail en duurzaamheid. Kwaliteit en een degelijke afwerking staan hierbij centraal.

Instapvoorwaarden 

  • minstens 16 jaar zijn
  • tijdig ingeschreven zijn 
  • betaald hebben voor de start van de module.  

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod techniek

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met deze technische module? Laat gerust je gegevens na.