Basisschakelingen

Na het volgen van deze module ben je in staat wijzigingen aan te brengen aan bestaande installaties en eenvoudige nieuwe installaties te realiseren. Deze cursus is een voorbereiding op een verdere bekwaming in huishoudelijke, residentiële of kleine industriële installaties.

Deze module duurt 160 lestijden.

Inhoud van de module

 • Realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen
 • Basisschakelingen voor verlichting en stopcontacten
 • Het gebruik van elektrisch testgereedschap in enkelvoudige basisschakelingen
 • Realiseren van samengestelde lichtschakelingen en stopcontacten
 • Realiseren van beveiligingen van elektrische huishoudinstallaties
 • Theoretische aspecten zoals de elektrische stroomkring, uitwerking van stroom, serie en parallel schakelen van verbruikers, vermogen en arbeid.
 • De gevaren van elektrische energie kunnen omschrijven en weten hoe ermee om te gaan. De basisbegrippen van het AREI.
 • Elektrische symbolen, wandcontactdozen en het verdelen in kringen.
 • De voorgaande inhouden worden aan de hand van een technische tekening van een eengezinswoning praktisch uitgevoerd met de nodige theoretische ondersteuning.
 • Elektrische schema's worden gemaakt met een CAD-pakket.

Instapvoorwaarden

 • minstens 16 jaar zijn
 • tijdig ingeschreven zijn 
 • betaald hebben voor de start van de module.  

De module Basisschakelingen is een startmodule. Er is geen voorkennis vereist.

Structuurschema volledige opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Behaal je diploma secundair onderwijs

De volledige opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur leidt in combinatie met het certificaat AAV (TKO) tot een diploma secundair onderwijs.

klik hier voor het stappenplan

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod techniek

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met deze technische module? Laat gerust je gegevens na.