ADR Colli

Deze module leidt tot het attest I voor het transporteren van ADR-producten, ook wel eens ADR Colli genoemd.

Deze module voldoet aan de voorschriften van FOD mobiliteit en vervoer. Na het slagen in het examen ontvang je een Europees attest voor het vervoeren van gevaarlijke goederen in colli en losgestort.

Binnen deze module zijn volgende topics vervat:

  • documenten controleren 
  • beschermingsmiddelen nakijken en in orde brengen
  • ADR-signalisatie op het colli controleren 
  • ADR-signalisatie op het voertuig aanbrengen 
  • contaminatie helpen voorkomen 
  • veiligheidsvoorschriften in verband met transport van ADR producten toepassen 
  • schriftelijke instructies naleven


Deze module duurt 40 lestijden.

Behaal je diploma secundair onderwijs

De volledige opleiding vrachtwagenchauffeur leidt in combinatie met het certificaat AAV (TKO) tot een diploma secundair onderwijs.

klik hier voor het stappenplan

Structuurschema Vrachtwagenchauffeur

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod techniek

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met deze technische module? Laat gerust je gegevens na.