Aanvullende Algemene Vorming

Je diploma behaal je van zodra je de AAV-modules en de specifieke modules succesvol afrondt. Je kan modules uit de Aanvullende Algemene Vorming tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen.

C Tko Algemeen
F Tko Meisje Aan Pc

Welke specifieke opleiding je best kiest, hangt af van je mogelijkheden, je vroegere opleidingen en studies, je motivatie en je verdere toekomstplannen. We helpen je graag om de beste keuze samen met jou te maken.

Wat leer je in deze opleiding?

Tot de Aanvullende Algemene Vorming behoren: 

  • talen (Nederlands, Frans en/of Engels)
  • wiskunde en wetenschappen
  • ict
  • maatschappelijke vakken

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende modules vind je in het onderstaande structuurschema.

C Tko Aav

Je kan voor elke module AAV kiezen tussen een minimale module (M) of een verbredingsmodule (B) (enkel overdag). Voor het minimum staat de functionaliteit voorop, voor de verbreding een meer abstracte invalshoek met het oog op verdere studies. Je kan in functie van je interesse, capaciteiten, voorkennis, intenties voor later, ... kiezen om bepaalde modules op minimumniveau of op verbredingsniveau te volgen.

Hoe lang duurt de opleiding? 

Gemiddeld heb je 2 jaar nodig om de volledige opleiding AAV + specifiek gedeelte met succes af te ronden. De tijdsduur hangt af van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Dag,- avond - en gecombineerd onderwijs

In campus Kortrijk kan je alle modules van algemene vorming behalen via dag- en/of avondonderwijs. In campus Roeselare kan je de modules van AAV  's avonds en op zaterdag volgen. Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. 

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
Aanvullende algemene vorming (diplomagericht)
van 10/09/2018 tot 30/06/2018
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
maandag & vrijdag
diverse
Kosten: Kosten: - Volg een infosessie

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod TKO

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met TKO (diploma secundair onderwijs) Laat gerust je gegevens na.