Boekhoudkundig bediende

Je kiest voor de beroepsgerichte opleiding Boekhoudkundig bediende. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en geeft je toegang tot andere functies of betere voorwaarden. Het opent eveneens deuren naar hogere studies. Ook los van de diplomering hebben de modules van Boekhoudkundig bediende een grote meerwaarde omwille van de vaardigheden die je ermee verwerft zoals boekhouden, computervaardigheden, ... .

C Tko Algemeen
F Tko Les Ict

Het traject bestaat uit handelsvakken en algemene vorming

Wat leer je in deze opleiding?

Tot de handelsvakken behoren de modules: 

  • boekhouden 
  • informatica recht en economie
  • zakelijk Nederlands, zakelijk Frans en zakelijk Engels.

De stage is een eindmodule gaat door in een bedrijf, organisatie, boekhoudkantoor,… Tijdens de stage krijg je de kans je theoretische bagage aan de praktijk te toetsen. De dagelijkse boekhoudkundige opdrachten en taken komen hier vooral aan bod. 

C Tko Bb

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Avond - en gecombineerd onderwijs

Voor de opleiding Boekhoudkundig Bediende kan je bij CREO campus Kortrijk alle specifieke modules en algemene vorming (AAV) volgen overdag. Er is een mogelijkheid om de algemene vorming ook 's avonds te volgen. Dit kan zowel in campus Kortrijk als Roeselare.

Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is ook mogelijk.

Hoe lang duurt de opleiding? 

Gemiddeld heb je 2 jaar nodig om de volledige opleiding AAV + specifiek gedeelte met succes af te ronden. De tijdsduur hangt af van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
boekhoudkundig bediende (diplomagericht)
van 10/09/2018 tot 30/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
maandag & vrijdag
diverse
Kosten: Kosten: - Volg een infosessie

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod TKO

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met TKO (diploma secundair onderwijs) Laat gerust je gegevens na.