Computeroperator

Je diploma behaal je van zodra je de AAV-modules en de specifieke modules succesvol afrondt. Je kan modules uit de Aanvullende Algemene Vorming tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen.

C Tko Algemeen
C Tko Co

Wat leer je in deze opleiding?

Het traject bestaat uit computergerichte, specifieke vakken en algemene vorming

In deze opleiding leer je in te staan voor de goede werking van de informaticaprocessen. Je gebruikt en garandeert de beschikbaarheid van de fysieke (servers, disks, automaten, ...) en logische hulpmiddelen (software, diskruimte, vermogen, ...) die nodig zijn voor de werking van systemen voor informatica- en telecomproductie en -exploitatie van de onderneming.

Tot de computergerichte vakken behoren: 

  • computerbesturingssystemen
  • beveiliging
  • computerassemblagetechnieken
  • onderhoud en herstellingen
  • netwerktechnologie
  • basis- en draadloze netwerken

Je maakt ook zelf een eindopdracht die bestaat uit een eigen website maken waarin alle opgedane kennis verwerkt zit.


Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Avond - en gecombineerd onderwijs

Voor de opleiding Computeroperator kan je bij CREO campus Kortrijk de specifieke, computergerichte modules enkel volgen overdag. Bij CREO campus Kortrijk kan je de modules van algemene vorming  (AAV) behalen via dag-en/of avondonderwijs. In campus Roeselare kan je de modules van AAV volgen via avondonderwijs en op zaterdag. 

Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is ook mogelijk.

Hoe lang duurt de opleiding? 

Gemiddeld heb je 2 jaar nodig om de volledige opleiding AAV + specifiek gedeelte met succes af te ronden. De tijdsduur hangt af van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
computeroperator (diplomagericht)
van 10/09/2018 tot 30/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
maandag & vrijdag
diverse
Kosten: Kosten: - Volg een infosessie

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod TKO

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met TKO (diploma secundair onderwijs) Laat gerust je gegevens na.