Medisch administratief bediende

Je kunt het certificaat medisch administratief bediende in één jaar behalen. In combinatie met algemene vorming kun je ook je diploma secundair onderwijs behalen. In Kortrijk kun je deze opleiding overdag volgen. In Roeselare zijn er lessen ’s avonds en op zaterdag.

C Tko Algemeen
C Tko Mab

Wat leer je in deze opleiding?

In combinatie met aanvullende algemene vorming leidt het certificaat Medisch Administratief Bediende tot een diploma secundair onderwijs. De opleiding wil je voorbereiden op de vele secretariaatsfuncties die in de medische sector van een administratief medewerker verwacht worden.

De basiscompetenties (vlotte beheersing van het Nederlands en het Frans, Nederlandse correspondentie, pc-vaardigheid en softwarekennis) zijn dezelfde als voor onze andere handelsopleidingen. Ze worden echter aangevuld met een aantal modules die je in staat stellen om onthaal en administratie binnen de medische sector vlot te kunnen uitvoeren. Zo leer je de deontologie  van het beroep kennen, leer je omgaan met patiënten in verschillende contexten en maak je kennis met de algemene organisatie van de gezondheidszorg.

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Dag - en avondonderwijs

Voor de opleiding Medisch Administratief Bediende kan je bij CREO de modules van algemene vorming behalen via dag - en avondonderwijs in campus Kortrijk. In campus Roeselare kan je de algemene vormùing volgen 's avonds en op zaterdag. De specifieke modules worden in campus Kortrijk overdag aangeboden. In campus Roeselare kan je die modules volgen 's avonds en op zaterdag. 

Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is mogelijk.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding kan je in 1 jaar behalen indien je telkens ben geslaagd voor je module.

Soms kan de tijdsduur ook afhangen van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
Medisch administratief bediende (diplomagericht)
van 10/09/2018 tot 30/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
maandag & vrijdag
diverse
Kosten: Kosten: - Volg een infosessie

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod TKO

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met TKO (diploma secundair onderwijs) Laat gerust je gegevens na.