Secretariaatsmedewerker

Je diploma behaal je van zodra je de AAV-modules en de specifieke modules succesvol afrondt. Je kan modules uit de Aanvullende Algemene Vorming tegelijk volgen met de specifieke opleiding, of je kan starten met AAV en in een tweede fase een specifieke opleiding volgen.

C Tko Algemeen
F Tko Adm Medewerker

Wat leer je in deze opleiding?

Het traject bestaat uit handelsvakken en algemene vorming
Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijg je toch een stevige vorming in talen.

Tot de handelsvakken behoren de volgende talen:

  • Zakelijk Nederlands
  • Zakelijk Frans
  • Zakelijk Engels

Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet je immers vlot zakelijk kunnen communiceren. 

Tot de handelsvakken behoren ook de modules: 

  • boekhouden 
  • informatica, recht en economie
C Tko Sm

De opleiding maakt je klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten.

Je leert de PC vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, elektronisch rekenblad en ook kantoorsoftware integreren . Ook andere secretariaatsvaardigheden oefen je in (telefonische communicatie, postverwerking…). Je leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, basis burgerlijk en handelsrecht staan eveneens op het programma. De stage op het einde van de opleiding geeft je de kans al je vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen.

Hoe zijn onze opleidingen opgebouwd?

De opleidingen zijn opgebouwd uit modules van 20, 40, 60, 80 of 120 lestijden, wat neerkomt op 1, 2, 3, 4 of 6 lesuren per week per semester. De volgorde waarin je de modules volgt bepaal je voor een groot gedeelte zelf, maar sommige kan je pas aanvatten indien je geslaagd bent in de voorafgaande module (zie structuurschema). Na het slagen voor een module krijg je een “deelcertificaat”, na volledige afwerking van alle modules behaal je het diploma secundair onderwijs in de studierichting die je hebt gekozen.

Avond - en gecombineerd onderwijs

Bij CREO campus Kortrijk kan je het diploma Secretariaatsmedewerker behalen via dag-en/of avondonderwijs. Door de combinatie Aanvullende Algemene Vorming (AAV) met een specifieke studierichting kan je ’s avonds de volledige opleiding afwerken. In campus Roeselare kan je de modules van AAV  's avonds en op zaterdag volgen. 

Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat er contactonderwijs (les) is en studiewerk (o.a. opdrachten via het digitaal leerplatform) dat thuis kan gebeuren. Deze formule is ideaal voor mensen die overdag werken en/of een druk persoonlijk leven hebben. Een vlotte combinatie dag- en avondonderwijs is ook mogelijk.

Hoe lang duurt de opleiding? 

Gemiddeld heb je 2 jaar nodig om de volledige opleiding AAV + specifiek gedeelte met succes af te ronden. De tijdsduur hangt af van vrijstellingen die je bekomt op basis van je rapport of door proeven die je aflegt voor de start van je opleiding. Voor sommigen lukt dit zelfs in 1 jaar. Vermits we modulair werken kan je het traject ook spreiden over een langere periode.

Opleiding Lesuren Edu. verlof  Prijs Extra kost
secretariaatsmedewerker (diplomagericht)
van 10/09/2018 tot 30/06/2019
in Campus Scheutistenlaan Kortrijk
maandag & vrijdag
diverse
Kosten: Kosten: - Volg een infosessie

Hou me op de hoogte in verband met het opleidingsaanbod TKO

Wens je op de hoogte te blijven van ons toekomstig aanbod in verband met TKO (diploma secundair onderwijs) Laat gerust je gegevens na.